• Ik heb een Suzuki swift met afstandbediening, deze stopte plotseling, nieuwe batterij driemaal een nieuwe er in gedaan, geen resultaat.
    Ik heb gehoord dat er een resettrucje is, rechts naast de aut. versnellingsbak zit een klein rondje met uitsparing toen ik pas mijn auto had weigerde de ab ook en telefonisch de instruktie gekregen dmv de sleutel in de nok te steken de sleutel te resetten. Ik twijfel nu, ja ik ben een vrouw en 74 dus blij dat ik rij, maar a-tecchnisch wie helpt. Andere tips of triks of anders een neiuwe bestellen ben ik bang swift is van 2007. Vast bedankt MH

    Gesteld op 7-11-2016 om 00:49 in forum Software Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info