Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/46
Pagina verder
Body Balance Active Shape
BEDIENUNGSANLEITUNG 3
OPERATING INSTRUCTIONS 5
MODE D'EMPLOI 7
ISTRUZIONI PER L’USO 9
GEBRUIKSAANWIJZING 11
INSTRUCCIONES DE MANEJO 13
MANUAL DE INSTRUÇÕES 15
BRUKSANVISNING 17
BRUGSANVISNING 19
YTTÖOHJEET 21
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 23
INSTRUKCJA OBSŁUGI 25
VOD K POUŽITI 27
ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
29
KULLANMA KILAVUZU 31
Οδηγίες λειτουργίας
33
NAVODILA ZA UPORABO 35
UPUTA ZA UPORABU 37
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Ik moet opnieuw mijn gegevens instellen; maar ik weet niet wat de symbolen betekenen Gesteld op 15-1-2020 om 15:32

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Wij hebben een typw 7333 die niet goed werkt.
  Een van de 3 installatie kniojes is lam en heeft geen uitwerking meer als erop geklikt wordt. Verwer geeft de schaal heel snel een aantal kg. aan maar die l;oppen niet en ik denk dat het ene niet werkend knopje defect is.
  Kennen julliie een Nederlandse importeur ? waar ik de weegschaal heen kan sturen voor reparatie
  dank en vr groet
  jan steijn

  nb seschaal is al behoorlijk oud maar werkte tot eergister prima. Toen zijn er nieuwe batterijen ingegaan, Gesteld op 7-2-2019 om 14:01

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn weegschaal geeft ineens vreemde cijfercombinatie aan met wegen, lijkt bijna op tijdsaanduiding. Lengte kan ik ook niet goed zetten geeft geen cm aan Gesteld op 23-9-2018 om 10:22

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Soehnle 63333 Body Balance Active Shape bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Soehnle 63333 Body Balance Active Shape in de taal/talen: Dansk, Deutsch, English, Espanôl, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Polski, Português, Suomi, Svenska, Türkiye als bijlage per email.

De handleiding is 6,03 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info