• Wij hebben een typw 7333 die niet goed werkt.
  Een van de 3 installatie kniojes is lam en heeft geen uitwerking meer als erop geklikt wordt. Verwer geeft de schaal heel snel een aantal kg. aan maar die l;oppen niet en ik denk dat het ene niet werkend knopje defect is.
  Kennen julliie een Nederlandse importeur ? waar ik de weegschaal heen kan sturen voor reparatie
  dank en vr groet
  jan steijn

  nb seschaal is al behoorlijk oud maar werkte tot eergister prima. Toen zijn er nieuwe batterijen ingegaan,

  Gesteld op 7-2-2019 om 14:01 in forum Soehnle 63333 Body Balance Active Shape Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info