• ik wilde de machine resetten maar zie het niet staan.Dit is u al de 3e keer dat hij niet werkt in 3 jaar ( erg vervelend)

  Gesteld op 26-6-2011 om 10:14 in forum Smeg STA 6143 Misbruik melden
  • Ja, weet je dus niet meer hoe je het de twee eerste keren hebt opgelost.
   Een heel eenvoudige algemene manier om te resetten is de stekker uit het stopcontact te halen, even te wachten en daarna de stekker er weer in te steken.... Daarna rustig de aan en uit knop op aan zetten en heel rustig je programma instellen.
   Misschien werkt dat???? Geantwoord op 19-6-2015 om 18:53

   Waardeer dit antwoord (6) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info