• Na het programma ingesteld te hebben op " auto" draait het ong. 10 minuten gaat het geluidssignaal en loopt nog even door en dan stopt het programma, het water is niet warm en het display geeft ook geen foutcode !. Zout en spoelglans zijn vol. waar ligt dit aan ? De vaatwasser is 7 jaar oud. Is dit een bekend probleem !

    Gesteld op 21-2-2016 om 12:34 in forum Smeg STA 6143 Misbruik melden
    • Ik heb een soortgelijk probleem. Programma draait ongeveer een uur (denk ik). Stopt dan, start een hele tijd later terug op en dan is er het geluidssignaal. Als we de deur opendoen zien we geen foutcode maar komt er ook geen stoom/warmte uit het toestel. Dus blijkbaar werd enkel met koud water gewassen. Geantwoord op 5-9-2016 om 22:08

      Waardeer dit antwoord (13) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info