• heb de filter eruit genomen maar weet niet hoe ik die terug in het machine krijg

  Gesteld op 6-9-2014 om 21:34 in forum Smeg STA 6143 Misbruik melden
  • Ik zat hier net ook mee, ik heb het als volgt opgelost.
   Het grijze filter bestaat uit drie delen.....
   plaats het smalste (middelste deel) in het gat. , als je dat er ook heb uitgehaald .... het zit onder het
   alluminium roosterblad onder in de machine

   Leg dan het schoongemaakte aluminium rooster blad terug)
   Schuif dan de twee overige filterdelen in elkaar....en plaats ze ook terug in het gat van het rooster en schroef ze aan met de schroefdop die op het filter zelf zit. ( naar rechts draaien is altijd vast.....naar links is losdraaien...( geldt voor alle in ons land meest gebruikte schrooeveb)

   Succes!!! Geantwoord op 19-6-2015 om 18:35

   Waardeer dit antwoord (6) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info