• Vaatwasser valt uit tijdens zijn programma, ook de zekering! Verschillende malen terug herbegonnen. Wat zou de oorzaak zijn?

    Gesteld op 17-11-2013 om 15:21 in forum Smeg STA 6143 Misbruik melden
    • Dat kan een stroomstoring zijn.....een zekering die uitvalt wijst volgens mij op een probleemje met de stroom.....Dit zou ik even bij een speciaalzaak voor afwasmachines navragen. Aan elekticiteit moet je niet zelf komen.....ik denk dat dit dus iets voor een deskundige , voor zover ik weet wijst een zekering die uitvalt op overbelasting van de elektrische tijdsvoorziening, of dat er stroom wegvloeit waar hij niet mag kunnen vloeien.....dus pas op! Geantwoord op 19-6-2015 om 19:00

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info