• De lampjes end branden. Willen de vaatwasser aanzetten maar hij reageert niet meer. Er gaat dus geen lampje van het programma branden. En hij begint dus ook niet. Wat nu?

  Gesteld op 4-8-2013 om 20:15 in forum Smeg STA 6143 Misbruik melden
  • Probeer de machine te resetten......door de stekker uit het stopcontakt te halen , even te wachten en daarna de stekker er weer in te doen......( Doe ook de aan/uit knop nog eens aan en uit! zorg dan dat hij aan staat.
   Daarna probeer de machine aan te zetten.....ik hoop dat het werkt!

   Misschien is ook je filter wat te vies waardoor de afvoer niet goed werkt.....( Machines zijn slim hoor, dan werken ze ook niet! Geantwoord op 19-6-2015 om 18:49

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info