Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/14
Pagina verder
Package & Accessories
Included Quantity Mark Remark
Indoor Monitor 1 A Indoor monitor with LCD screen
Screw 4 B Two pairs depending on thickness
of the door
Outdoor Camera 1 C The ribbon cable will go through
Peephole to connect Indoor Part
Steel Bracket 1 D Use screw to fix the steel bracket
with Outdoor part
User Manual 1
Door
D. Steel Bracket
A. Indoor monitor
B. Fixing screws
Ribbon cable
Drill Hole in door
C. Outdoor camera
13-20mm
3x
Smart Peephole Viewer/
Visual Doorbell User Manual
You will need
Either remove your current door viewer or drill a new hole at least
13mm diameter up to 20mm diameter Into your door in a suitable position
to view the visitor.
N.B. Always test the product before installation.
Open the battery cover of the indoor monitor (A) and insert the Micro SD card.
Then insert 3x AA batteries making sure they are inserted correctly.
N.B. Please install the Micro-SD card before inserting the batteries.
Taking extra care with the ribbon cable gently push the indoor monitor
(A) back onto the steel bracket (D) and slide down to lock into position.
Insert your selected screws (B) according to your door thickness into
the Outdoor camera (C) but do not fully tighten.
Push the door viewer (C) into position making sure the ribbon cable
is pushed through first and the up arrow on the back of the camera
is facing up.
Connect the ribbon cable by pushing it onto the connection, you will feel
a “Click” as it locks onto the circuit board. Make sure the cable is fitted
the correct way around as shown in the image.
Using the steel bracket (D), make sure the up arrow is facing up and
push the ribbon Cable through the slot. Then allow the screws to push
through the holes so the steel bracket becomes flush with the door.
Tighten the screws to fix the steel bracket and Outdoor camera
into position.
Clip the battery cover back on, the ribbon cable will fit in a small opening
allowing it to come through the cover.
01 04
1 2 3
07
02 05
03 06
Technical Specifications
Conforms to all relevant European Directives.
Recycling
This symbol is known as the ‘Crossed-out Wheelie Bin Symbol’.
When this symbol is marked on a product or battery, it means that
it should not be disposed of with your general household waste.
Some chemicals contained within electrical/electronic products or
batteries can be harmful to health and the environment. Only dispose
of electrical/electronic/battery items in separate collection schemes,
which cater for the recovery and recycling of materials contained within.
Your co-operation is vital to ensure the success of these schemes and
for the protection of the environment
Indoor-part Dimension: 136×75×18mm
Outdoor-part Dimension: 30×30×7mm
Door hole range: 13mm~20mm
Door thickness range: 35mm~105mm
Battery: 3x AA batteries (Not included
Battery life: 3 months (based on 10 operations per day)
Voltage: 4.5V~3.5V
Notes
We recommend that good quality, branded, alkaline batteries
are used.
Do not leave the product on uneven or unstable surfaces to prevent
damage caused by falling.
Try to avoid placing the product on high-temperature surfaces,
high humidity or a lot of dust, salt spray and other harsh environments
as this may reduce the lifespan of the product.
Take care with the ribbon cable on the door viewer to avoid damage.
Smartwares declares that the appliance, model [VD27], complies
with the main essential requirements of the R&TTE directive,
1999/5/CE. The complete declaration of conformity is available
on request at:
In more detail...
Installation
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • Heeft dit toestel een bewegingssensor .. zodat het scherm aanspringt zodra er iemand voor het oog staat Gesteld op 19-2-2021 om 21:28

    Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Mijn smartwares VD 27 is elke 4 weken leeg en er moeten dan nieuwe batterijen in. Hij is dan misschien 2 a3 keer gebruikt. Verbruikt hij in de stand-by stand ook spanning. Kost c.a. € 3,- p/m aan Duracell batterijen in het verbruik. Gesteld op 2-5-2018 om 12:50

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Smartwares VD27 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Smartwares VD27 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano, Espanol, Polski als bijlage per email.

De handleiding is 23,63 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info