• Ik heb nieuwe batterijen geplaatst en krijg steeds waarschuwingssignaal en op display verschijnt E1 /wat kan er mis zijn in dit geval.Het toestel is wel lang niet gebruikt er is geen erosie te bespeuren op de plaats waar de batterijen moeten geplaatst worden !Het toestel is in goede staat en is niet beschadigd door ruwe behandeling og van enige vorm ook .

    Gesteld op 22-8-2019 om 15:30 in forum Slazenger SL261 Misbruik melden
    • Ik had het probleem ook toen ik nieuwe batterijen moest plaatsen. Het schijnt dat je de wat betere (high quality) moet hebben Geantwoord op 28-9-2019 om 09:58

      Waardeer dit antwoord (3) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info