• Ik heb een Sitecom Wireless Gigabit Router 300NX3, die goed functioneerde tot een elektricien de stroom er voor 1,5 uur afhaalde. Daarna kon ik geen internetverbinding op smartphone en laptop meer maken. Ook gereset, daarna waren de naam en het wachtwoord veranderd. Op mijn laptop zie ik de router in een lijst van netwerken staan. Vreemd vind ik dat er staat dat mijn laptop ermee verbonden is en dat de signaalsterkte uitstekend is, maar toch werkt het niet: ik kan nl. geen websites openen. Steeds weer de tekst: uw pc heeft geen internetverbinding.

    Gesteld op 28-7-2015 om 19:49 in forum Sitecom wireless router 300n x3 Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info