Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/51
Pagina verder
WL-340/WL-341v3
Wireless Broadband router
(802.11bgn draft 2.0)
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Ik heb een sitecom 150n x1 sinds ongeveer anderhalf jaar. Op mijn oude laptop kon ik via een vage manier wel verbinding maken maar mijn telefoon (apple) kreeg ik nooit aangesloten. Nu heb ik een nieuwe laptop maar krijg ik geen verbinding..hij ziet m wel, geeft aan dat de verbinding zeer goed is maar na het invoeren van het wachtwoord werkt het niet meer.
  Iemand een idee wat ik hier aan kan doen?? Gesteld op 30-11-2012 om 19:18

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • kan geen verbinding krijgen met internet via de router Gesteld op 24-6-2011 om 16:33

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik heb van Ziggo een nieuw modum met ingebouwde router gekregen.
   Ze hebben dat voor mij geïstalleerd en het was in orde. Maar helaas
   een paar weken nadien weer geen draadloos internet.

   Ik kan dus geen goed advies geven.Geantwoord op 20-9-2011 om 21:03

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
 • sitecom router 150n Kan geen verbinding krijgen op mijn laptop. Bij het invullen van de beveiligingsleutel wordt deze niet herkend. Gesteld op 28-5-2011 om 10:27

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sitecom wireless router 150n x1 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sitecom wireless router 150n x1 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 2,32 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info