Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/47
Pagina verder
1
WL-600/607
Wireless Broadband Router
(802.11bg)
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Ik heb een linksys 54G router , en nu staat er in de handleiding van spel dat ik gekocht heb dat poort 1050 open moet staan.
  Hoe moet ik dit ik instellen op mijn router?
  Gesteld op 23-11-2017 om 09:28

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Beste lezer ,

   Helaas kan ik je hier op online niet mee verder helpen, je kunt echter veel hulpmateriaal, zoals veelgestelde vragen, instructies en how-to videos, vinden op onze website: Klik op deze LINK

   Voor telefonische ondersteuning kun je contact opnemen met onze helpdesk via 010 238 33 19
   (België: 02 700 7266)

   Met vriendelijke groet,

   Sitecom Webcare Geantwoord op 29-11-2017 om 13:50

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • ik heb de wactwoord vergeten bij sitecom router 54g
  wat te doen? Gesteld op 2-12-2012 om 21:54

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe moet ik de router installeren, heb geen installatie cd ben ik kwijt tijdens verhuizing Gesteld op 7-7-2012 om 19:43

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik heb wachtwoord kwijt voor roadband router 54g Gesteld op 5-8-2011 om 09:35

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik mijn 54g router beveiligen,zodat mijn buurman niet op mij p.c. kan komen? Gesteld op 3-9-2010 om 19:08

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • van ziggo hebben we een tijd geleden de router 54g ontvangen.
  Nu hebben we heel vaak geen verbinding, moet het netwerkadres worden gezocht of worden we tijdens een verbinding er gewoon af gegooid met de mededeling "geen netwerk binnen bereik" Elke dag wel 3 tot 4 keer alles re-setten vind ik niet echt handig en werkt zeer frustrerend.
  Met ziggo heb ik ook al een aantal keren gebeld en die wijzen me door naar sitecom. Het signaal van ziggo is goed alleen de router werkt dus niet naar behoren. Gesteld op 27-4-2010 om 10:53

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sitecom wireless network router 54g bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sitecom wireless network router 54g in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 2,65 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info