Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/47
Pagina verder
1
WL-600/607
Wireless Broadband Router
(802.11bg)
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • mijn router geeft geen internet door hoe ken dat
  Gesteld op 15-8-2015 om 11:39

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Onze helpdesk helpt je hier graag mee, maar wellicht kom je er al uit met de installatiestappen voor uw specifieke product op onze website. Je kunt veel hulpmateriaal, zoals veelgestelde vragen, instructies en how-to videos, vinden op onze website:
   www.sitecomlearningcentre.com/nl

   Als je liever persoonlijk contact hebt, dan kun je contact opnemen met onze helpdesk via e-mail, telefoon of live chat.

   Om de opties voor ondersteuning te vinden:
   1. Ga naar www.sitecomlearningcentre.com/nl
   2. Voer productcode en versienummer in
   3. Klik op een willekeurige Veelgestelde vraag
   4. Scroll naar het einde van de veelgestelde vraag (mogelijk moet je eerst naar de volgende pagina gaan)
   5. Klik op de link voor persoonlijk contact

   Vriendelijke groet,
   Maarten
   Sitecom Webcare Geantwoord op 17-8-2015 om 09:53

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
 • ik wil graag ook draadloos internet op mijn mobiel hij is wel verbonden maar internet doet het niet. hoe krijg ik internet op mijn mobiel
  Gesteld op 14-4-2013 om 19:07

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik heb sitekom broadband router 54g maar hij is voor mijn iPad niet mogelijk er staat een slotje bij ik ben de gegevens kwijt wat moet ik doen à.u.b. Geantwoord op 27-1-2014 om 11:10

   Waardeer dit antwoord (15)Misbruik melden
 • Mijn internet is niet meer beveiligd. Hoe kan ik een wachtwoord instellen? Gesteld op 12-3-2013 om 14:56

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe kom ik aan mijn code Gesteld op 27-12-2012 om 15:16

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sitecom wireless network broadband router 54g bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sitecom wireless network broadband router 54g in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 2,65 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info