Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/16
Pagina verder
Wireless Network ADSL 2+ Modem
Kit
WL-536
Installatiehandleiding
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Mijn router is niet beveiligd en ik wil heb met een paswoord beveiligen zodat niemand op mijn netwerk kan. Hoe doe ik dat? Gesteld op 14-10-2015 om 14:15

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • U heeft dit bericht geplaatst bij de handleiding van een modem. Omdat het model niet duidelijk is, kunt u wellicht het beste even direct contact opnemen met onze helpdesk. Onze contactopties vindt u zo:

   1. Ga naar www.sitecomlearningcentre.com/nl
   2. Voer je productcode en versienummer in
   3. Klik op een willekeurige Veelgestelde vraag
   4. Scrol naar het einde van de veelgestelde vraag (mogelijk moet je eerst naar de volgende pagina gaan)
   5. Klik op de link voor persoonlijk contact

   Vriendelijke groet,
   Maarten
   Sitecom Webcare Geantwoord op 14-10-2015 om 16:15

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
 • Ik heb de code nodig van mijn route de 5 turbo Gesteld op 15-8-2014 om 17:16

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • De router werkt niet meer. Alleen het oranje lampje bij WLAN brandt. Wat nu? Gesteld op 15-12-2012 om 11:48

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • L.S
   Wil Router aansluiten van kabel naar glasvezel
   Echter ik denk dat ik de frequentie dien te veranderen
   Allen ik weet niet hoe ik dit dien aan te pakken
   Graag advies

   BVD Albert Geantwoord op 19-5-2013 om 13:55

   Waardeer dit antwoord (9)Misbruik melden
 • ik ben op zoek naar de handleiding vAN DE Network ADSL 2 Modem Router 54g Turbo Router, WAAR KAN IK DIE VINDEN? Gesteld op 18-10-2010 om 19:55

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sitecom wireless network adsl 2 modem router 54g turbo bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sitecom wireless network adsl 2 modem router 54g turbo in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,67 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info