• Mijn zoon heeft een I-pod touch 3e generatie 8g. De 2 computer op ons netwerk zitten zonder problemen via de Router op het netwerk en op Internet. De I-pod soms wel en soms niet. Word er steeds weer afgegooid. Ik probeer op de instellingen van de router steeds een nieuwe kanaal. Dit lijkt dan even beter te gaan, maar een halve dag verder, toch weer geen verbinding van de I-pod met de router. Wie helpt ons hiermee.

    Gesteld op 5-4-2010 om 18:20 in forum Sitecom Wireless network Boadband router Turbo-G WL-173 Misbruik melden
    • Makkelijkst is om te kijken of de kanaal goed staat en anderes een firmware update uitvoeren.

      Als dat niet mocht helpen dan is de router instabiel en kan je beter maar kijken naar een andere router Geantwoord op 21-10-2010 om 14:54

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info