• Kan ik de extender resetten? De verbinding doet het niet meer.

  Gesteld op 14-9-2015 om 23:13 in forum Sitecom WLX-2006 - N300 Misbruik melden
  • Probeert u het volgende om de extender te resetten en te herinstalleren:

   Sluit een netwerkkabel aan tussen uw range extender en uw computer of verbindt na de hieronder genoemde reset met het draadloze netwerk van de extender.

   Voer een reset uit van de range extender, door de OPS knop gedurende 20 seconden ingedrukt te houden.

   Wacht 2 minuten totdat de range extender weer is opgestart.

   Open een webbrowser (b.v. Internet Explorer) en open het volgende adres:
   Klik op deze LINK

   U zou nu moeten kunnen inloggen met gebruikersnaam: admin en wachtwoord admin

   Klik op het menu item 'Wizard'.

   Bevestig dat het netwerk dat u wilt verlengen een signaalsterkte heeft van hoger dan 50. Is de signaalwaarde lager dan 50, probeer dan de extender op een andere plek (dichter bij de router). Het is aan te raden om het netwerk dat u wilt verlengen te voorzien van een vast draadloos kanaal en deze te beveiligen met alleen de WPA2 AES beveiligingsstandaard (geen WPA/WPA2 of TKIP met AES).

   Volg de aanwijzigen op het scherm.

   Nadat de extender is geïnstalleerd, kunt u verbinding maken met het nieuwe _EXT netwerk. Bij het verbinden gebruikt u het wachtwoord van uw oorspronkelijke netwerk.

   Werkt de extender na installatie niet goed, controleer dan de door de router gebruikte beveiligingsstandaard. Helpt dit niet, test dan of het wel goed werkt wanneer u de router een ander draadloos kanaal toekent en de extender hiervoor configureert.

   Verder, krijgt u na installatie geen verbinding, maar gaat wel het signaallampje branden en staat in het menu van de extender bij Mode: de status Universal Repeater (Connected), test dan eens met de DHCP client disabled (staat onder Toolbox). Let wel: na dit ingesteld te hebben verliest u toegang tot de instelpagina van de extender, u kunt indien nodig opnieuw bovenstaande stappen doorlopen om weer toegang te verkrijgen.

   Vriendelijke groet,
   Maarten
   Sitecom Webcare Geantwoord op 15-9-2015 om 09:10

   Waardeer dit antwoord (28) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info