• ROUTER KAN BEPAALDE SITE S NIET OPPAKKEN,WAT KAN DAT ZIJN?

    Gesteld op 29-12-2016 om 10:27 in forum Sitecom WLR-7100 - X7 AC1200 Misbruik melden
    • Router heeft een gratis abonnement van een half jaar op cloud security,als dit na een half jaar is afgelopen moet je verlengen tegen betaling,doe je dat niet dan werkt de router niet meer goed dat zou bij jou het geval kunnen zijn. Je kunt dan 2 dingen doen abonnement verlengen of je kunt cloud security in de router uitschakelen.ook moet je in de router de hardware asselerator uitvingen als die nog aanstaat,en dan zou het weer moeten werken. Succes Ger Geantwoord op 31-12-2016 om 10:06

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info