• Kan ik de WLR7100 gebruiken als AP en switch achter mijn ziggo Cisco 3928 modem?

  Gesteld op 22-7-2015 om 22:00 in forum Sitecom WLR-7100 - X7 AC1200 Misbruik melden
  • Dit kan als volgt:

   1. Neem plaats achter een computer die verbinding heeft met de router (graag via een kabel verbinding maken)
   2. Open een browser (bv. Internet Explorer), tik Klik op deze LINK of Klik op deze LINK in de adresbalk en druk op Enter
   3. Log in met gebruikersnaam/wachtwoord die op meegeleverde flyer en op de sticker op de router staan. (standaard: admin en het WPA2 wachtwoord van het 2.4Ghz netwerk)
   4. Klik op 'Status' en kies het tabblad 'DHCP Server'
   5. Wijzig hier het IP adres van de Sitecom router naar een IP adres in het bereik van de Ziggo modem-router en buiten het bereik van de DHCP IP-bereik van deze modem-router.
   In dit geval:
   Als de Ziggo modem-router te benaderen is op 192.168.178.1 en het DHCP bereik heeft van 192.168.178.10~74, wijzig dan het IP adres van de Sitecom router naar 192.168.178.2
   6. Kiest u voor de waarde 'Disabled' bij het label 'DHCP Server'
   7. Klik op 'Apply' om de instellingen op te slaan.
   8. Plaats de kabel tussen de Ziggo modem-router en uw Sitecom router in een van de (gele) LAN poorten van uw Sitecom router (dus niet de WAN poort)

   Werkt de verbinding hierna niet, start dan de apparaten even opnieuw op (PC en router). Na het instellen gebruikt u het zojuist onder LAN IP ingevulde IP-adres om de router te benaderen.

   Vriendelijke groet,
   Maarten
   Sitecom Webcare Geantwoord op 11-8-2015 om 14:09

   Waardeer dit antwoord (6) Misbruik melden
  • Ik heb deze config ook gebruikt en werkt prima echter de optie gast netwerk werkt zo niet, omdat de DHCP uit staat en de pc die op het gast netwerk aanmeld routeert niet naar het Ziggo lan IP , ook is er geen DNS response, hoe los ik dit op? De manual is erg beperkt voor geavanceerde opties. Geantwoord op 6-9-2015 om 21:40

   Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info