• Goede dag,
    ik heb een wifi-router X4 N300 met usb-poort en daar heb ik een WD externe harddisk op aangesloten voor back-up opslag etc. In de router ingesteld en aangezet, maar het wordt op GEEN enkele apparaat in het netwerk "gezien"! Van alles geprobeerd, netwerk opnieuw ingesteld, nieuwe firmware van de router geinstalleerd en de hele router opnieuw geconfigureerd. Volgens diverse info van Sitecom, moet het in het netwerk aangeven als een server. Ook met zoeken naar apparaten geen resultaat. Heeft iemand hier ook ervaring mee gehad, zo niet dan opgelost?

    Afwachtende op uw antwoord,
    SvZ

    Gesteld op 29-10-2019 om 18:39 in forum Sitecom WLR-4100 - X4 N300 Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info