Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Mijn router werkt niet meer optimaal sinds eoa security abonnement is verlopen. U stelt zich hierin niet integer op daar U functionaliteit die gekocht is "disabled". Niet vermogend U hirop aan te klagen ben let mij alleen u aan te spreken en uw image te beschadigen. Met vriendelijke groet (vuile rovers) Gesteld op 25-6-2015 om 03:44

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • kan ik een printer draadloos aansluiten op deze router Gesteld op 10-5-2015 om 08:52

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb met installeren 2x de verkeerde netwerknaam en WPA2 password ingevuld, waarna de installatie werd verbroken. Hoe kom ik nu weer in mijn netwerk login. Ik heb nu de juiste gegevens bij de hand.
  Gesteld op 28-12-2014 om 12:30

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Je kunt gewoon een nieuw browservenster openen en het opnieuw proberen. Lukt het niet, probeer het dan eens via een andere browser (Firefox/Chrome). Geantwoord op 11-5-2015 om 09:38

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • kun je deze sitecom router ook aan sluiten op een modem laat effe weten of dat kan Groetjes Angela Lamers Gesteld op 18-10-2014 om 20:54

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sitecom WLM-4600 - X4 N300 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sitecom WLM-4600 - X4 N300 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is NVT mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info