• ik heb een wireless router, mijn ex van aantal jaren terug alweer had die toen, nu heb ik geen wachtwoord, is er op de een of ander manier nog aan te komen om de router opnieuw te resetten of iets? wie kan mij daarbij helpen?

    Gesteld op 10-7-2013 om 23:07 in forum Sitecom WL-521r Misbruik melden
    • U doet dat als volgt: U drukt het reset knopje in en houd deze minimaal 10 seconden vast. U haalt vervolgens de stroom eraf. Wacht vervolgens ongeveer 5 seconden. Zet het apparaat weer aan. Geantwoord op 7-8-2013 om 19:27

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info