Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/52
Pagina verder
WL-340/WL-341
Wireless Broadband router
(802.11bgn draft 2.0)
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Wat betekenen de lampjes op de router. M'n wachtwoord wordt niet meer geaccepteerd maar is wel vol bereik Gesteld op 2-8-2018 om 16:22

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik moet mijn router 340 gaan resetten.
  Hoe moet ik dat doen. Kan iemand mij raad geven??? Gesteld op 12-1-2015 om 12:48

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Er zijn 3 mogelijkheden tot resetten. In de eerste twee gevallen moet je de WPS knop die aan de voor- / bovenkant van de router ingedrukt houden.
   Doe je dit 10 seconden dan reset je hem.
   Doe je dit 15 seconden dan reset je hem naar fabrieksinstellingen.
   Om hem terug te krijgen in fabrieksinstellingen hoef je de knop niet precies 15 seconden in te drukken. Zolang het maar wel minimaal 15 seconden is.

   De laatste optie is om in de werkbalk van je internet browser 192.168.0.1 in te typen. Hiermee kom je in de instellingen van de router terecht. Maar als je het wachtwoord van de router niet meer weet, heeft de laatste optie geen nut. Geantwoord op 12-11-2015 om 21:46

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Het standaard wachtwoord heb ik gewijzigd. Nu ben ik ook dat wachtwoord vergeten. Kan ik nu een nieuw wachtwoord gaan gebruiken en hoe doe ik dat? Gesteld op 7-4-2013 om 18:31

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb deze router nu meer dan een jaar. Mijn laptop is een Acer 8530G van 1,5 jaar oud. Internet vliegt er zeer regelmatig uit en dan moet ik de stekker van de router er weer uit- en indoen. Zeer irritant. Wat kan ik doen om dit regelmatige eruitklappen te verhelpen? Gesteld op 26-2-2012 om 18:18

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sitecom WL-340 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sitecom WL-340 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 3,76 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info