• Ik moet mijn router 340 gaan resetten.
  Hoe moet ik dat doen. Kan iemand mij raad geven???

  Gesteld op 12-1-2015 om 12:48 in forum Sitecom WL-340 Misbruik melden
  • Er zijn 3 mogelijkheden tot resetten. In de eerste twee gevallen moet je de WPS knop die aan de voor- / bovenkant van de router ingedrukt houden.
   Doe je dit 10 seconden dan reset je hem.
   Doe je dit 15 seconden dan reset je hem naar fabrieksinstellingen.
   Om hem terug te krijgen in fabrieksinstellingen hoef je de knop niet precies 15 seconden in te drukken. Zolang het maar wel minimaal 15 seconden is.

   De laatste optie is om in de werkbalk van je internet browser 192.168.0.1 in te typen. Hiermee kom je in de instellingen van de router terecht. Maar als je het wachtwoord van de router niet meer weet, heeft de laatste optie geen nut. Geantwoord op 12-11-2015 om 21:46

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info