Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/60
Pagina verder
WL-303/306/312
Wireless Broadband router
(802.11bgn draft 2.0)
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • HOE INSTALEER IK MIJN CITECOM WL 306 WEER.IK HEB HET PER ONGELUK GEWIST. Gesteld op 18-4-2015 om 09:33

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • wps werkt niet! reageert niet meer. kasje open gemaakt alles ziet er goed uit. reageert niet meer. wie weet wat ik kan doen? Gesteld op 7-9-2013 om 15:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • hallo,zou hem opnieuw resetten(mischien al gedaan).
   en anders opnieuw installeren,is wel wat een gedoe,maar als dit niet werkt,weet je bijna zeker dat hij stuk is.
   andere oplossing ligt volgens mij niet voorhanden.

   succes! Geantwoord op 21-9-2013 om 09:30

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • HOEVEEL VOLT IS DE ADAPTER Gesteld op 20-8-2013 om 16:08

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Heb de handleiding in de taal English gedownload, in de hoop dat deze in de taal Nederlands zou zijn. Dit omdat ik daarvoor de handleiding in de taal Nederlands gedownload had, die eigenlijk in de taal English was.
  Beide zijn mooi, en in duidelijke taal English.
  Wanneer komt er een in de taal Nederlands? Gesteld op 10-5-2011 om 15:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoeveel volt en hoeveel watt moet de adapter zijn die erbij hoort, ik ben de originele kwijtgeraakt tijdens de verhuizing. groetjes Gesteld op 16-5-2010 om 16:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Een WL-341,hiervoor zie ik geen gebruiksaanwijzing maar ik kan niet inloggen op de router met de aangegeven gebruikersnaam en password, heeft iemand een idee?. Gesteld op 27-11-2009 om 17:29

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb de Nederlandse handleiding nodig. Heeft u deze voor mij? Gesteld op 13-7-2009 om 19:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik heb ook een nld handleiding nodig voor de WL-340 150N X1, heeft u deze voor mij.
   Ik krijg dat ding maar niet aan de praat.. Geantwoord op 11-9-2010 om 12:31

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sitecom WL-306 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sitecom WL-306 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 3,79 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info