• Ik heb beveiligingsprobleem met de Sitecom MIMO-XR draadloze router. De vast verbinding doet het wel, de draadloze ook, maar ik kan de beveiliging op de draadloze instelling niet voor elkaar krijgen. Na het invullen van het IP-adres krijg ik een inlogscherm. Maar na inloggen krijg ik een scherm met System Status zonder ingevulde tabbladen. Ik kan dus niet via draadloze instelling naar Beveiliging komen om de beveiliging in te stellen.
    Wat kan hiervan de oorzaak zijn?

    Gesteld op 1-3-2014 om 11:52 in forum Sitecom Mimo-XR Misbruik melden
    • De oude sitecoms werken met oude HTML (de opmaaktaal van de webpagina's). Ga naar je browserinstellingen (bij internet explorer het tandwieltje rechtsboven) en kies: instellingen voor campatibiliteitsweergave. Voeg het IP adres toe ( de cijfertjes bovenaan het kadertje) en voila.... Geantwoord op 20-9-2014 om 12:11

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info