• De mediaplayer zelf reageert niet meer op een signaal van de afstandsbediening. Is dit probleem bekend en wat is de oplossing hiervoor?

  Gesteld op 25-6-2015 om 14:33 in forum Sitecom MD-272 Misbruik melden
  • Twee tips die mogelijk helpen:
   - verwijder de batterijen voor een nacht om op deze manier de afstandsbediening te resetten.
   - plaats een nieuwe set batterijen

   Lukt het niet, neem dan gerust contact op met onze helpdesk. Contactopties vindt u hier: Klik op deze LINK

   Vriendelijke groet,
   Maarten
   Sitecom Webcare Geantwoord op 26-6-2015 om 11:12

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info