• De mediaplayer zelf reageert niet meer op een signaal van de afstandsbediening. Is dit probleem bekend en wat is de oplossing hiervoor?

  Gesteld op 25-6-2015 om 14:33 in forum Sitecom MD-272 Misbruik melden
  • Twee tips die mogelijk helpen:
   - verwijder de batterijen voor een nacht om op deze manier de afstandsbediening te resetten.
   - plaats een nieuwe set batterijen

   Lukt het niet, neem dan gerust contact op met onze helpdesk. Contactopties vindt u hier: Link

   Vriendelijke groet,
   Maarten
   Sitecom Webcare Geantwoord op 26-6-2015 om 11:12

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Google+, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info