Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/13
Pagina verder
Breedband Router
DC-202
Gids voor snelle installatie
In deze gids worden alleen
de meest gebruikelijke
situaties besproken. Zie de
complete
Gebruikershandleiding op de
Cd-rom als uw LAN een van
de volgende onderdelen
bevat:
Router
Bestaande DHCP-server
Pc’s die gebruik maken van Fixed
(Statische) IP-adressen
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • goedendag
  sinds kort woon ik in suriname en heb dus internet hier.
  het probleem hier is , dat je router gegevens en je password gewoon doorgegeven worden
  aan derden.
  mijn vraag is, als ik mijn sitecom router ertussen kan gooien voor mijn eigen password om dat te voorkomen. Gesteld op 28-4-2018 om 17:07

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik weet mijn gebruikersnaam en wachtwoord niet meer
  Gesteld op 8-9-2017 om 22:36

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Welke adapter moet ik hebben voor de Sitecom DC-20273700082
  Modelnr: DC-202 v6 001 Gesteld op 29-4-2017 om 16:15

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Citecom202 voltage van de lader voor dit apparaat Gesteld op 13-3-2016 om 20:37

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik wil instellingen van de router wijzigen maar ik kan niet in de router komen omdat ik een heel raar ip adress heb. wat moet ik doen? Gesteld op 17-10-2011 om 17:21

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • werkt de sitecom dc-202 met win 7 en met O!play Gesteld op 23-8-2011 om 23:34

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • jazeker dc 202 v2 werkt met windows 7 gekoppeld aan een xp computer.
   heb 1.25 firmware geinstalleerd en aan de config gesleuteld
   Geantwoord op 19-11-2011 om 22:38

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Ik weet niet wat voor bestand ik nu gedownload heb, maar het is geen pdf! Gesteld op 21-5-2011 om 00:07

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Bedankt voor het doorgeven. De handleiding was een Word document. Ik heb nu een pdf ervan gemaakt en op deze pagina geplaatst. Geantwoord op 21-5-2011 om 06:15

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Geachte heer / mevr, Hoeveel is volt van adaptor van Sitecom DC-202 Router Groetjes van Martin Spanjaard Gesteld op 4-1-2011 om 01:45

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sitecom DC-202 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sitecom DC-202 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,71 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info