622437
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/1
Pagina verder
Verankering Sistec MT SKG***
Veranker altijd uw kluis!
Vrijstaande inbraakwerende kluizen die lichter zijn dan 1.000 KG moeten ve-
rankerd worden. Verankering is zeer belangrijk, maar wordt helaas regelmatig
vergeten. Bovendien stellen verzekeraars vaak de eis dat kluizen onder de 1.000
KG deugdelijk verankerd zijn.
Deze verankeringshandleiding is van toepassing op alle modellen uit de serie
Sistec MT SKG*** meubelkluizen, namelijk:
110.400.0148 Sistec MT3 SKG 330x460x390 252x385x296 36 1 27
110.400.0149 Sistec MT3 SKG elo 330x460x390 252x385x296 36 1 27
110.400.0150 Sistec MT4 SKG 460x460x390 360x385x296 45 1 40
110.400.0151 Sistec MT4 SKG elo 460x460x390 360x385x296 45 1 40
110.400.0152 Sistec MT6 SKG 610x460x390 532x385x296 57 1 60
110.400.0153 Sistec MT6 SKG elo 610x460x390 532x385x296 57 1 60
110.400.0250 Sistec MT6 W SKG 610x600x500 532x500x400 70 1 106
110.400.0251 Sistec MT6 W SKG elo 610x600x500 532x500x400 70 1 106
110.400.0154 Sistec MT9 SKG 900x600x500 800x500x400 111 2 160
110.400.0155 Sistec MT9 SKG elo 900x600x500 800x500x400 111 2 160
Artikelnr. Type/Model Uitwendige afm. Inwendige afm. Gew. Legborden Volume
Verankering via houtdraadbout en plug (meegeleverd)
Bij een goed uitgevoerde montage heeft deze combinatie een uittrekkracht tussen de 80 en 100 kg.
Het probleem is vaak dat de verankering niet deugdelijk wordt uitgevoerd, waardoor een inbreker de kluis eenvoudig
los kan halen.
Bij de Sistec MT SKG*** worden 2 houtdraadbouten (ø08 x 100mm; kwaliteitsklasse 8.8) en bijbehorende pluggen
M10 en revetten/carrosserieringen (20 mm) geleverd voor een deugdelijke verankering aan wand en/of vloer.
Voor een verzekerde waardeberging is een van de volgende bevestigingen vereist:
• Hout (bevestiging aan wand en/of vloer)
Verankering in een massieve vloer- of wandbalk. Bevestigingsmateriaal 2x houtdraadbouten M8 met carrosserier-
ingen (meegeleverd). De bevestingsgaten dient u voor te boren met een 6 mm boor. De meegeleverde pluggen
hoeft u niet te gebruiken.
• Beton (bevestiging aan wand en/of vloer)
Bevestigingsmateriaal 2x houtdraadbouten M* met meegeleverde pluggen en carrosserieringen. De bevestigings-
gaten dient u voor te boren met een 10 mm boor (diepte 60 mm). Plaats daarna de pluggen gevolgd door de
houtdraadbouten en carrosserieringen.
Opbergen kleine kostbaarheden
Let op! Indien kostbaarheden met een doorsnede van 15 mm of kleiner worden opgeborgen, dienen
deze te worden verpakt in een doosje met grotere afmetingen.
Meer informatie
Wilt u meer informatie over het plaatsen en verankeren van uw kluis? Neem contact
op met uw Sistec dealer of kijk op onze website (www.sistec.nl).
Versie GDK0314v4

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sistec MT bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sistec MT in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,15 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Sistec MT

Sistec MT Gebruiksaanwijzing - Nederlands, Deutsch, English, Français - 2 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info