• O JEE IK HEB ER TWEE GEKOCHT KLINKT NIET POSITIEF VOORAL HET VERWIJDEREN VAN DE HAKEN GEDURENDE HET BAKPROCES. LIJKT ME NIET FIJN DAT WAS MIJN BEDOELING NIET! SMORGENS OPSTAAN EN HET WARME BROOD ERUIT HALEN HEERLIJK EN JA WAT NU? IK HEB GEEN VRAAG IK BAAL DAT IK DE COMMENTAREN NIET VAN TE VOREN HEB GELEZEN OF HEBBEN AL DIT SOORT MACHINES DIT EUVEL?

    Gesteld op 11-5-2019 om 14:55 in forum Silvercrest Broodbakmachine Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info