• Ik heb in december 2015 bij Lidl de keukenweegschaal Silvercrest gekocht met de veronderstelling, dat er een handige ophangbeugel bijgeleverd was...In 2014 zat er wel zo'n beugel bij, zag ik in een folder... Onlangs kwam ik er achter, dat er geen ophangbeugel bijzat... Vond ik erg jammer...

    Kunt u mij alsnog een ophangbeugel leveren???? Ik hoop het...
    Ik lees het wel...

    Vriendelijke groeten van Mevouw C. van den Brink, Delft.-

    Gesteld op 6-1-2016 om 11:20 in forum Silvercrest Weegschaal Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info