Verklein
Vergroot
Carefully read the safety instructions in the operating manual
before using the appliance for the first time!
The microwave has three basic functions: Defrosting, cooking
and grill functions.
To defrost, press button Defrost 8. Using the control dial q enter
in the weight of the foodstuff to be defrosted. You can enter in
a weight of between 100 g and 1800 g. Press button Start/Quick
Start q. The time is calculated by the microwave. The food
should be turned after about 1/2 of the cooking time.
For quick cooking press the button Start/Quick start q. The micro-
wave runs with a power of 800 W for 30 seconds. If need be,
you can increase the cooking time in increments of 30 seconds
by pressing the button Start/Quick start q. As soon as the cooking
process starts, the cooking time can no longer be increased.
To grill, press the button Grill 6. Using the control dial q set
the required cooking time. Press button Start/Quick start q to
start the grill function.
Control panel
ID-Nr.: SMW 800 A1-10/10-V2
Concise Information
6 Grill Button
7 Weight/Amount Button
8 Defrost Button
9 Time Button
0 Stop Button
Buttons
q Control dial / Start /
Quickstart
w Kitchen timer button
e Combination Button
r Operation Button
0
q
w
r
e
7
6
8
9
IB_short_61459_EN_IE.qxd 10.12.2010 10:17 Uhr Seite 1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • welke zekering F10AL, 2A, 1,6A of 3,15 A moet ik gebruiken?
  Gesteld op 24-9-2022 om 16:30

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Voorbeeld voor opzet stukken
  Scheerapparaat. Silvercrest Gesteld op 29-3-2022 om 14:48

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • het meeneemstukje is van het draai-driepootdeel afgebroken, is dit draaideel los te leveren? Gesteld op 29-1-2022 om 19:05

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • gaarne de handleiding in de Nederlandse taal. Vooral de toetsen bediening. Gesteld op 4-2-2021 om 22:20

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn magnetron de SMW 800 A1 kan niet meer op de functie opwarmen het blijft maar op defrost...wat kan ik eraan doen Gesteld op 31-12-2020 om 23:26

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Kunnen we de glazen schotel afzonderlijk ergens bestellen? Gesteld op 28-7-2020 om 14:26

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • In de gebruiksaanwijzing staat druk knop met nummer in.
  graag `n overzicht van de genummerde knoppen.
  welk nummer hoort bij welke knop? Gesteld op 14-2-2020 om 13:03

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik heb een stroomstoring gehad en nu doet de magnetron alleen maar draaien als het deurtje open gaat, doe ik hem dicht doet ie niets
  is dit te verhelpen? en kan ik het apparaat resetten?
  Gesteld op 1-12-2015 om 19:19

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Kan ik afbakbroodjes afbakken in deze combiomagnetron? Gesteld op 30-6-2015 om 17:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • wat kost een silvercrest combi magnetron digital smw 800 a1 nieuw prijs Gesteld op 31-8-2013 om 11:17

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe werkt de oven in deze combi magnetron? Ik kan nergens vinden hoe ik bijvoorbeeld de graden in kan stellen, heb alles al geprobeerd! Gesteld op 29-2-2012 om 23:22

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Graden? Hij heeft een magnetron en een grill. Geen oven. Staat op de magnetron, op de doos en in de handleiding. (Internet)
   Ik vind het een prima compact en handig ding.
   Succes! Geantwoord op 6-9-2015 om 19:28

   Waardeer dit antwoord (9)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Silvercrest SMW 800 A1 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Silvercrest SMW 800 A1 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,44 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Silvercrest SMW 800 A1

Silvercrest SMW 800 A1 Gebruiksaanwijzing - Nederlands, Deutsch, Français - 55 pagina's

Silvercrest SMW 800 A1 Snelstart handleiding - Espanõl - 1 pagina's

Silvercrest SMW 800 A1 Snelstart handleiding - Dansk - 1 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info