• Meneer Mevrouw Ik kocht bij Lidl een Silvercrest RadioSKR 800D1 op 13/05/2020 ( Laatste stuks )doch bij mijn thuiskomst opende ik de verpakking en hebt gemerkt dat de Handleidings boekje er niet meer instak .
    Bij gevolg vraag ik hierbij of de mogelijkheid bestaat een Handleidingsboekje nog verkrijgbaar is , en hoe de mogelijkheid is dit te bekomen ??
    Ik dank u alvast voor wederkerig antwoord .Verhaeghe Bernard -Dr Dumontstraat 8 , 8940 Wervik.
    e-mail verhaeghe.bernard@telenet.be

    Gesteld op 17-5-2020 om 11:39 in forum Silvercrest SKR 800 B2 - IAN 279238 Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info