Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/108
Pagina verder
Bluetooth
®
4.0 Hands-Free Kit sFa 40 a1
Bluetooth
®
4.0 Hands-Free Kit
Operating instructions
IAN 274284
Bluetooth
®
-4.0 HandsFree
installatie
Gebruiksaanwijzing
Kit main-libre Bluetooth
®
4.0
Mode d‘emploi
Bluetooth
®
-4.0-
FreisprecHanlage
Bedienungsanleitung
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Bij het downloaden van de handleiding voor de Silvercrest SFA 40 A1 - IAN 274284Bluetooth 4.0 Hands-Free Kit krijg je ook een aantal andere talen er bij. Ik heb de pagina's met de buitenlandse handleiding verwijderd en alleen de Nederlandse handleiding overgehouden. Is er geen manier om alleen de Nederlandse handleiding te uploaden zodat anderen gelijk de Nederlandse handleiding hebben zonder de buitenlandse handleidingen.
  Gesteld op 4-9-2020 om 19:18

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik ben in het bezit van een silvercrest bluetooth carkit nrsfa 4.1 e1. Bij het aanzetten gaan er 3 blauwe lampjes aan en na 5 sec gaat het linker lanpje oranje knipperen. Hij is volledig opgeladen. Wat moet ik doen om dit te verhelpen. Gesteld op 2-3-2020 om 16:00

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Waar plats ik het kaartje voor de Ian 311608 sta 4.1 E8 Gesteld op 20-9-2019 om 12:28

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb geprobeerd de clip te bevestigen, maar lukt mij niet. Is er een trucje voor? Gesteld op 25-2-2017 om 15:40

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • de eerste keer laden, 3uur, is niet makkelijk. wie gaat er 3 uur rijden?
  ik heb een powerbank OUT 5V 1A; IN 5V 1A.
  kan ik hiermee het apparaat laden? (originele lader INPUT 12/24V 370mA; OUTPUT 5V 500mA) Gesteld op 13-2-2017 om 13:03

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Silvercrest SFA 40 A1 - IAN 274284 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Silvercrest SFA 40 A1 - IAN 274284 in de taal/talen: Deutsch, English, Français, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,11 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info