Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/36
Pagina verder
LCD-TV 32111 DVB-C/T
LCD-TV
mit ca. 80 cm / 32“ Bildschirmdiagonale
Téléviseur LCD
Mode d´emploi
FR
CH
LCD-TV
Bedieningsinstructies
NL
LCD-TV
Bedienungsanleitung
DE
AT
CH
TV LCD
Istruzioni per l‘ uso
IT
CH
Funktionen
LCD-Farbfernsehgerät mit Fernbedienung.
Vollintegriertes terrestrisches Digital-TV (DVB-T/C
- MPEG-2, MPEG-4).
HDMI-Anschlüsse für Digital-Video und -Audio sind
vorhanden. Dieser Anschluss kann Hochau ösende-
Signale empfangen.
USB-Eingang.
1000 Programme (analog + digital).
OSD-Menüsystem.
Integrierter Tuner DVB-T-C HD, MPEG 2- / MPEG
4-kompatibel.
Scart-Anschluss für externe Geräte.
Stereo-Audiosystem (German+Nicam)
Teletext, FasText, TOP text.
Kopfhöreranschluss.
Autoprogrammierung.
Manuelle Sendersuche (vorwärts und rückwärts).
Ausschalttimer / Kindersicherung.
Automatische Stummschaltung, wenn keine
Übertragung statt ndet.
NTSC-Wiedergabe.
AVL (Automatische Tonbegrenzung).
Automatische Abschaltung.
PLL (Frequenzsuche).
PC-Eingang.
Plug&Play r Windows 98, ME, 2000, XP, Vista,
Windows 7.
Spielemodus
Lieferumfang
TV-Gerät
Fernbedienung
Batterien: 2 X AAA
Bedienungsanleitung und Garantiehinweise
Hinweis: Bitte überprüfen Sie nach dem Kauf die Zubehörteile
Stellen Sie sicher, dass alle Zubehörteile vorhanden sind.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Silvercrest 32111 DVB C bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Silvercrest 32111 DVB C in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 2,12 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info