• Ik heb menigmaal de klok willen instellen maar dat lukt mij niet. Hoe stel ik de tijd in?

  Gesteld op 11-3-2019 om 11:29 in forum Sigma Sport BC 5.12 Misbruik melden
  • Display kwartslag draaien
   Links of rechts ben ik ff kwiijt
   Klok op zoeken met knop display
   Achterzijde grijs klein knopje set 2 sec indrukken
   Display knop veranderen
   Met de set knop achterzijde afsluiten
   Op you tube staat in het. Duits een duidelijk filmpje
   Ps ik spreek geen Duits :-)
   Geantwoord op 23-7-2019 om 13:24

   Waardeer dit antwoord (3) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info