• Mijn Sigma BC 7.16 ATS snelheidsmeter toont meer kilometers dan ik uiteindelijk heb gereden. Op ongeveer 25 kilometer toont hij er 28. De apps van Strava en Endomondo die ik gebruik laten er ook maar 25 zien, evenals de teller van een vriend. De sensor zit niet te ver van de ontvanger, anders zou je verwachten dat je minder omwentelingen maakt en dus minder rijdt. Ik heb een 29inch ATB en heb de wielomtrek in eerste instantie als 29inch ingesteld en later handmatig naar 2,290 (wat overeenkomt met de wielomtrek en de diameter * 3,14, zoals in de handleiding staat weergegeven.
    Wie weet hoe ik hem in moet stellen om wel de juiste gereden kilometers te zien te krijgen?

    Gesteld op 10-8-2019 om 16:51 in forum Sigma BC 7.16 ATS Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info