• ik wil graag van alle keren dat ik fiets opgeteld hebben de aantal gereden kilometers
  zodat ik kan zien hoe ver ik kan fietsen met een volle accu
  krijg alleen sum afstand te zien
  wat betekent dat ?

  Gesteld op 9-7-2018 om 10:13 in forum Sigma BC 7.16 ATS Misbruik melden
  • Bent u franstalig, schrijf het dan in het frans en dan is de vraag duidelijker. Vous-etez frainçais? Ecrit la question en français et c'ést plus clère. Geantwoord op 9-7-2018 om 12:40

   Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden
  • Volgens mij is dit niet de totale afstand - er zijn maar 2 digits vóór de komma - dus beperkt tot 99 km...
   Ik heb de test gedaan: 1e dag 16,88km gefietst en SumAfst gaf 15,016;
   's anderendaags terug 16.09km gefietst en SumAfst gaf nu 15,038 aan... Geantwoord op 22-4-2019 om 15:12

   Waardeer dit antwoord (3) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info