• vanmorgen nog een stuk gaan fietsen. echter blijft de eerste tijd en afstand maar op de dispay staan. ik wil eigenlijk per rit zien hoever en lang ik gefietst heb. echter reageert hij niet op de fiets bewegingen van de laatste keer en kan niet resetten. niet echt handig als je even snel een stukje wil gaan fietsen.
  wat is de makkelijkste manier om een reset te doen voor vertrek? ik kan dit niet terug vinden in de bijgevoegde handleiding.
  iemand een antwoord hierop???? bvd

  Gesteld op 4-7-2018 om 12:39 in forum Sigma BC 7.16 ATS Misbruik melden
  • Je moet eens kijken of de sensor op je fiets en die op je wiel dicht genoeg tegen elkaar komen. De sensor op het wiel moet bijna de vaste aanraken. Geantwoord op 5-7-2018 om 17:39

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info