• Goedenavond.
    Ik heb de batterijen vervangen van de sigma bc 23 16 sts en nu knippert de snelheids aanduiding op het display. (alleen de snelheid knippert) Iemand enig idee hoe ik dit kan verhelpen? Hij geeft dus ook geen snelheid aan. Blijft knipperen op 0 km/u.

    Gesteld op 20-5-2019 om 19:06 in forum Sigma BC 23.16 STS Misbruik melden
    • Soortgelijk probleem heb ik na batterij wissel : geeft veel te lage snelheid weer en ik krijg het niet in de goede weergave terug! Wie heeft een idee dit op te lossen? Geantwoord op 20-5-2019 om 20:55

      Waardeer dit antwoord (9) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info