• Ik heb de siemens cm585s0 maar krijg helaas de tijd niet meer op het display in “ruststand” nu staat er een wekker symbool met daarachter U9..dit kun je nog aanpassen. Heeft iemand enig idee hoe ik weer gewoon naar de tijd terug kan als de oven in ruststand staat?

    Gesteld op 1-5-2019 om 21:04 in forum Siemens Combi magnetron oven Misbruik melden
    • wij hebben hetzelfde probleem echter de oplossing hebben we nog niet. ik heb contact per mail met Siemens opgenomen over dit probleem. Ze bellen mij deze week nog terug...... Geantwoord op 27-5-2020 om 09:38

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info