• de stroom is uitgevallen en nu moet ik de tijd opnieuw instellen.

    nu is de display zwart. ik weet dat ik dan een knop te veel heb ingedrukt maar ik weet niet meer hoe ik het ongedaan moet makekunt u mij helpen

    Gesteld op 16-1-2015 om 16:33 in forum Siemens Combi magnetron oven Misbruik melden
    • Ik weet niet of ik hetzelfde type heb maar bij mij werkt het zo : houd het knopje met het kloksymbool ingedrukt, stel de tijd in met de draaiknop, laat het knopje weer los. Geantwoord op 16-9-2015 om 12:54

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info