Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/10
Pagina verder
1 2 3 4 5
6
Indicatie max. belading voor
gekozen programma
ˎ Delicaat/Délicat
üüüüüüü@°CA
Gereduceerde temperatuur voor gevoelig textiel ', bij langere
droogtijd; bijv. polyacryl, polyamide, elastaan of acetaat.
ˎ Antikreuk/
Antifroissage
Reduceert kreukels en verlengt de antikreukfase na het afronden
van het programma, instelbaar in twee trappen.
Statusweergaves
Icc+cc\
Indicaties voor programmaverloop.
Droog, Strijkdroog, Kastdroog, Eind/Antikreuk.
Service-indicaties
4 Reinigen
. Reservoir
u Watertank
Pluizenfilter en/of luchtkoeler reinigen a blz. 6.
Reservoir met condenswater legen.
Watertank vullen met gedestilleerd water a blz. 9.
Kiezen van de instellingen. ˎ Option/Menu
voor het wijzigen van alle instellingen in het display.
ˎ Wijzigen/Modifier
1 -24 uur. Programma-einde na... (Afh. van het gekozen programma, bijv. tijdsduur 1:54h a 2h;
altijd tot op hele uur instelbaar).
Tijdvoorkeuze
0, 1, 2, 3, 4 Signaalvolume in vier trappen instelbaar: 0 (uit), 1 (zacht), 2 (normaal), 3 (luid), 4 (zeer luid). Signaal 3
Aan-Uit Beveiliging tegen het onbedoeld wijzigen van de ingestelde functies
(Toets Option/Menu gedurende 5 seconden ingedrukt houden).
Beveiliging tegen
onbevoegd gebruik
#
0, 1, 2, 3 Het droogresultaat (bijv. kastdroog) kan in drie stappen (1 - max. 3) voor de programma's Witte/
bonte was, Kreukherstellend, Mix en Extra snel 40 verhoogd worden a Voorinstelling = 0.
De instelling blijft na de fijninstelling van een van deze programma's voor de andere behouden.
Fijninstelling
Droogresultaat
9
600-1800 ² Centrifugetoerental waarmee in de wasautomaat is gecentrifugeerd, uitsluitend voor een betere
indicatie van de te verwachten droogduur.
Centrifuge-
toerental
... en individueel aanpassen
Een beschadigde droogautomaat nooit in bedrijf
nemen!
Neem contact op met uw servicedienst!
Droogautomaat
controleren
Wasgoed sorteren + in de trommel doen
Alle voorwerpen uit de zakken verwijderen.
Let op aanstekers!
De trommel moet voor het vullen leeg zijn!
Eventueel watertank voor programma's
Stoomdroogen/Stoomverfrissen vullen a blz. 8.
Zie Programma-overzicht op blz. 7.
Zie ook de afzonderlijke handleiding “Wolkorf“ (afh. van model)
Uw nieuwe droogautomaat
Gefeliciteerd - U heeft gekozen voor een modern, kwalitatief
hoogwaardig huishoudelijk apparaat van het merk Siemens.
De condensdroogautomaat kenmerkt zich door een zuinig
energieverbruik.
Elke droogautomaat die de fabriek verlaat, wordt zorgvuldig
gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat.
Bij vragen staat onze servicedienst graag tot uw beschikking.
Volgens de milieuvoorschriften afvoeren.
De verpakking volgens de milieuvoorschriften afvoeren.
Dit apparaat is gemarkeerd overeenkomstig de Europese Richtlijn
2002/96/EG omtrent afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur (waste
electrical and electronic equipment - WEEE).
Deze richtlijn vormt het kader voor een in de hele EU geldende
terugname en verwerking van oude apparaten.
Zie voor meer informatie over onze producten, toebehoren,
reservedelen en diensten: www.siemens-home.com
Gebruik overeenkomstig het
bedoelde gebruik
Inhoud Blz.
ʋ Voorbereiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
ʋ Programma's instellen . . . . . . . . . . . . . . . . 2
ʋ Drogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/4
ʋ Aanwijzingen bij het wasgoed . . . . . . . . . . 5
ʋ Verzorging en reiniging . . . . . . . . . . . . . . . 6
ʋ Programma-overzicht . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ʋ Ontkreuken / opfrissen . . . . . . . . . . . . . 8/9
ʋ Installeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ʋ Bescherming tegen vorst / Transport . . . 10
ʋ Technische gegevens. . . . . . . . . . . . . . . 11
ʋ Optionele accessoires . . . . . . . . . . . . . . . 11
ʋ Wat te doen als... / Servicedienst . . . . . . 12
ʋ Veiligheidsbepalingen . . . . . . . . . . . . . . . 13
Voorbereiden Installatie zie blz. 8
Programma kiezen + instellen
Extra functies
Droogprogramma selecteren ...
Toets Start/Stop / Départ/Stop kiezen
Alleen met drogen handen!
Alleen bij de stekker
vastpakken!
Stekker in het
stopcontact steken
Display
Programmakiezer
Alle toetsen zijn aanraakgevoelig,
aantippen is voldoende!
ʋ alleen voor huishoudelijk gebruik,
ʋ alleen voor het drogen, opfrissen of ontkreuken van
textiel, dat met water is gewassen.
.
Kinderen niet zonder toezicht bij de droogautomaat
laten!
Huisdieren uit de buurt van de droogautomaat
houden!
3
2
1
Drogen / gladmaken /
opfrissen
Drogen
Condenswaterreservoir legen
Reservoir na elke droogcyclus legen, niet tijdens het drogen!
1. Reservoir er uit trekken en horizontaal houden.
2. Condenswater eruit gieten.
3. Reservoir er in schuiven totdat het vastklikt.
Pluizenfilter reinigen
1. Deur openen, filter uitnemen en open klappen.
2. Pluizen verwijderen (met de hand over het filter strijken).
3. Filter dichtklappen, weer plaatsen en deur sluiten.
4. Pluizen op/rond de deur verwijderen. Stek verontreinigd of verstopt filter
met wam water doorspoelen, goed afdrogen!
Zeef in watertank reinigen in geval van verontreinigingen
1. Condenswaterreservoir verwijderen.
2. Filter verwijderen.
3. Onder stromend water reinigen.
4. Filter weer plaatsen en condensopvangreservoir er in schuiven totdat
het vastklikt.
Droogautomaat uitschakelen
Programmakiezer op Uit zetten.
Vochtige wasgoed niet in de droogautomaat laten liggen!
Was uitnemen
Door de automatische antikreukfunctie, wordt de trommel met een bepaald interval gedraaid, het wasgoed
blijft gedurende één uur losjes en minder kreukelig (wanneer de extra functie Antikreuk/Antifroissage twee
uur - afh. van model.)
Aanwijzingen omtrent wasgoed ...
Identificatie van textiel
De onderhoudsinstructies van de producent aanhouden!
(cDrogen met normale temperatuur.
'cDrogen met lagere temperatuura extra Delicaat/Délicat @°CA kiezen.
)cNiet machinaal drogen.
De volgende textielsoorten niet in de droogautomaat drogen:
Niet luchtdoorlatend textiel (bijv. met rubberlaag).
Gevoelige stoffen (zijde, synthetische gordijnen) a kreukvorming!
Met olie verontreinigd wasgoed.
Tips voor het drogen
Voor een gelijkmatig droogresultaat: wasgoed sorteren op weefsel en droogprogramma.
Ritssluitingen, haken en ogen sluiten, overtrekken dichtknopen.
Stoffen riemen, schortbanden etc. samenknopen.
Kreukherstellend wasgoed niet te sterk drogena Kans op kreuk!
Wasgoed aan de lucht laten nadrogen.
Wasgoed na het drogen niet onmiddellijk strijken, maar samenrollen en een tijdje laten
liggen a zo kan het resterende vocht zich gelijkmatig verdelen.
Geweven textiel (bijv. t-shirts, tricot) krimpt vaak bij de eerste keer drogen.
a Niet het programma Kastdroog extra gebruiken.
Gesteven wasgoed is maar beperkt geschikt voor de droogautomaat a stijfsel laat een
aanslag achter die het droogproces nadelig beïnvloedt.
Wasverzachter bij het wassen van de te drogen volgens opgave van de fabrikant doseren.
Bij geringe belading tijdprogramma gebruiken.
Tips voor het ontkreuken/opfrissen
Uw droogautomaat kan voor het ontkreuken en opfrissen van textiel worden gebruikt.
Ontkreuken voor vermindering van kreukvorming.
Opfrissen voor verminderen van geurtjes uit textiel.
De volgende textielsoorten niet ontkreuken en opfrissen:
Wol, leer, textiel met metalen-, houten of kunststof delen.
Wax- en oliekleding.
Wasgoed op kleur sorteren en gescheiden ontkreuken/opfrissen en verkleuringen te
vermijden.
De programma's verwijderen geen vlekken a Vlekken moeten eerst worden behandeld
en opgelost.
Om een optimaal resultaat te verkrijgen het wasgoed direct per stuk uitnemen en op een
kledinghanger hangen om na te drogen. Eventueel kleding in vorm trekken.
Milieubescherming / besparingstips
Vóór het drogen het wasgoed in de wasmachine grondig centrifugeren a hoe hoger het
centrifugetoerental des te korter de droogtijd en des te lager het energieverbruik.
Ook kreukherstellend wasgoed centrifugeren.
Maximaal aanbevolen vulhoeveelheid gebruiken, maar niet overschrijden
a blz. 7, “programma-overzicht“.
Tijdens het drogen de ruimte goed ventileren.
Pluizenfilter na elke droogcyclus reinigen a blz. 4.
Luchtkoeler schoon houden a blz. 6 “Onderhoud en reiniging“.
Toevoer van de koellucht vrij houden a Koelrooster niet afdekken of dichtplakken.
Condenswaterreservoir
Bedienings-
paneel
Luchtinlaat
Pluizenfilter
Trommel
Schoonmaken en onderhoud
Behuizing droogautomaat, bedieningspaneel, luchtkoeler, vochtigheidssensor
Met een zachte, vochtige doek afnemen.
Geen agressieve schoonmaak-en oplosmiddelen gebruiken.
Resten wasmiddel en reinigingsmiddel direct verwijderen.
Bij het drogen kan er zich tussen venster en afdichting soms water ophopen. Dit heeft op
geen enkele manier invloed op de werking van de droger!
Beschermingsfilter 3 - 4 maal per jaar reinigen
of wanneer na het reinigen van het pluizenfilter 4 knippert.
Luchtkoeler/beschermingsfilter
Voor het reinigen uitsluitend het beschermingsfilter verwijderen!
Reiniging van de zich achter het beschermfilter bevindende luchtkoeler
eenmaal per jaar!
Droogautomaat laten afkoelen.
Er kan een beetje water uit de droger lopen, een doek met een goed
wateropnemend vermogen onder de onderhoudsklep leggen.
1. Onderhoudsklep ontgrendelen.
2. Onderhoudsklep helemaal openen.
3. Beide afsluitklemmen naar elkaar toe draaien.
4. Beschermfilter/luchtkoeler er uit trekken.
Beschermfilter en luchtkoeler niet beschadigen!
Alleen met warm water reinigen, geen harde/scherpe voorwerpen
gebruiken!
5. Luchtkoeler volledig reinigen,
Water goed laten uitdruppen.
6.
Afdichtingen reinigen.
7. Beschermfilter/luchtkoeler weer inschuiven, greep
naar onderen!
8. Beide afsluitklemmen weer terug draaien.
9. Onderhoudsklep sluiten totdat de vergrendeling inklikt.
Vochtigheidssensor
De droogautomaat is voorzien van vochtigheidssensoren van
roestvaststaal. Vochtigheidssensoren meten de vochtigheidsgraad van
het wasgoed. Na een langere gebruiksperiode kan er zich en dunne
kalklaag afzetten op de vochtigheidssensoren.
1. Deur openen en vochtigheidssensor met een vochtig gemaakte spons
met ruw oppervlak reinigen.
Geen staalvol of schuurmiddel gebruiken!
Afdekking voor stoomsproeier in de trommel
Na een langere tijd in gebruik kunnen er zich op de afdekking voor
de stoomsproeier kalk en pluizen afzetten. Regelmatig reinigen:
1. Deur openen en afdekking met een schroevendraaier verwijderen.
Afdekking onder stromend water reinigen.
2. Afdekking weer in de borging drukken.
Vulopening
watertank met
zeef
Luchtkoeler
Einde van het programma zodra in het display \ brandt.
Programma onderbreken wasgoed bijvullen of uitnemen.
De droogcyclus kan voor het bijvullen of verwijderen van wasgoed kort worden onderbroken. Het
gekozen programma moet aansluitend worden hervat en afgerond!
Tijdens het programma stoomdrogen - stoom-opfrissen kan hete stoom vrijkomen!
1. Deur openen, het droogproces wordt afgebroken.
2. Wasgoed bijvullen of uit de trommel halen en vuldeur sluiten.
3. Indien nodig programma en programmaverfijningen opnieuw kiezen.
4. Toets Start/Stop // Départ/Stop kiezen.
Afdekking
stoomsproeier
Alleen in uitgeschakelde
toestand!
7
Programma-overzicht zie ook blz. 5 en 8
Na het drogen: wasgoed ...
Täshirt
Overhemden
Broeken
Rokken /
jurken
Sportkleding
Werkkleding
Regenjas
Badstof-
ochtendjas
Ondergoed
Sokken
Beddengoed
Tafelkleden
Badhand-
doeken
Theedoeken /
handdoeken
c
strijken
licht nastrijken
@c
niet strijken
c
mangelen
Witte/bonte was
max. 8 kg
Voor witte- en bonte was van katoen of linnen.
Strijkdroog ø@
è* è* è* è* è* è* è* è*
Kastdroog ccccccccccccc@
è* è* è* * è* è*
Kastdroog extra ccccccccccccc@
è* è* è* è* * è* è*
Kreukherstellend
max. 3,5 kg Voor kreukherstellend wasgoed van synthetische en gemengde weefsels, katoen.
Strijkdroog @
è* è* è* è* è* è*
Kastdroog ccccccccccccc@ è* è*
Kastdroog extra ccccccccccccc@ è* è* è*
Stoomdrogen
Voor het gladmaken van stevig en onderhoudsarm textiel. Door stoom wordt het textiel minder kreukelig.
Witte/bonte was
max. 2,5 kg
Meer informatie
a
blz. 8.
Kreukherstellend
max. 1,5 kg
Stoomverfrissen
Voor het opfrissen van stevig en onderhoudsarm textiel. Door stoom wordt het textiel opgefrist.
Kostuum/vest
max. 1,5 kg
Meer informatie
a
blz. 8.
Vrije tijd
max. 1,0 kg
Mix kastdroog
max. 3 kg
Voor machinebestendig wol textiel. Textiel wordt zachter, maar niet gedroogd. Textiel na einde van het programma uitnemen en ophangen.
Outdoor
max. 1,5 kg
Voor textiel met membraancoating, waterafstotend textiel, speciale bekleding, fleece-textiel (jassen/broeken met uitneembare binnenvoering apart drogen).
Wol finish
max. 3 kg
Voor textiel van wol dat geschikt voor de wasautomaat. Het wasgoed wordt zacht en wollig maar is niet droog.
Wasgoed na het einde van het programma uitnemen en laten drogen.
Extra snel 40’
max. 2 kg
Voor wasgoed dat snel gedroogd moet worden, bijv. synthetisch materiaal, katoen of gemengde weefsels. De waarden kunnen afhankelijk van textielsoort, samen-
stelling van het te drogen wasgoed, restvocht van het textiel alsmede beladingshoeveelheid afwijken van de aanbevolen waarden.
Tijdprogramma Warm
max. 3 kg
Voor voorgedroogd, gevoelig textiel met meer lagen van acrylvezels of voor losse kleine stukken. Ook voor nadrogen.
1110 / 9000480490
*480490*
Siemens Electrogeräte GmbH
Carl-Wery Str. 34
81739 München/Deutschland
WT46S505FG
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Siemens wt 46 s 505 fg bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Siemens wt 46 s 505 fg in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 3,62 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info