Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/8
Pagina verder
Aanwijzingen bij het wasgoed ...
Textielbehandelingssymbolen
Let op de aanwijzingen van de fabrikant!
   
       Delicaat 
  
       
        
      
    
   
Tips bij het drogen
         

       
     
          
      
           
          
          
     Extra droog  
          
        
     
Milieubescherming / Besparingstips
           
            
    
         
  
      
         
      
        

Schoonmaken en onderhoud
Buitenkant van het apparaat, bedieningspaneel, luchtkoelrooster
     
   
     
            
           
3-4 maal per jaar of als Filter reinigen/ Nettoyer le filtre na het schoonmaken
van het pluizenfilter voortdurend knippert.
Luchtkoeler
  
       
     
1.  
2.   
3.      
4.   
  
    
  
5.       
6.  
7.        
8.     
9.      
Vochtigheidssensor
         
        
         
1.  
2.     
 
    
1.      
2.          
3.       
4.  Start/Stop  
  Uit 
       
Drogen
Inhoud 
J  2
J   2
J    4
J     5
J    6
J  7
J  8
J   9
J   9
J     10
J  11

Gebruik
J    
J      
  
     
      
Droogautomaat
controleren
     
  
       
    



Condenswaterreservoir legen
Pluizenzeef schoonmaken
Droogautomaat uitschakelen
Wasgoed uit de trommel halen
 na       
1.      
2.  
3.         

   
  
     
 
Voorbereiden
   
  

Stekker in het
stopcontact steken
Wasgoed sorteren + in de trommel doen
  



Einde van het programma    
1.       
2.         
3.          
          
            
           Antikreukfase  
    
Programma kiezen + instellen
Wasgoed bijvullen of uit de trommel halen
  
   
     
Uw nieuwe droogautomaat
Gefeliciteerd      
     
      
       
      
        
Milieuvriendelijke afvoer
   
        
      
   
           
     
ó
Status -
indicaties
Programmaverfijning
kiezen
Programmakiezer
   
  
   
Reservoir lediĆ
gen 

   
Filter reinigen
  
     D 
      
J Delicaat
Service -
indicaties
 
 
 
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Geachte
  Hoe kan ik het water in een afvoer plaatsen in plaats op te vangen
  droogkast wt 46 E 163 FG
  Voor een goed gevolg
  Struyf Edouard
  Gesteld op 15-7-2019 om 14:30

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Siemens wt 46 e 161 fg bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Siemens wt 46 e 161 fg in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,22 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info