• Twee van de 3 handsets laden niet meer op in de houder, wat kunnen we hieraan doen?

  Gesteld op 4-9-2017 om 10:38 in forum Siemens gigaset a58h Misbruik melden
  • Zoals mijn voorganger al antwoordde, kunnen de oplaadbare batterijen op zijn. Maar voordat iets nieuw gekocht gaat worden controleer de volgende punten ook eens.

   - Controleren of de stekkers zijn ingestoken in het stopcontact.
   - Controleren of de stekkertjes goed zijn ingestoken in de laadstations.
   - Controleren of de 2 handsets wel opladen in de "goede" lader.

   Laden de handsets wel op in de "goede" lader, dan van beide laadstations de elektronica defect.
   Dan voorlopig alle 3 de handsets laden via de "goede" lader en opzoek gaan naar een voeding met dezelfde waarden die je in het stopcontact steekt. Waarschijnlijk is dat een voeding met de waarden van +/- 5Volt en iets van 450 mA. De voltage is belangrijk en MOET hetzelfde zijn!!!!! De mA waarde mag gerust hoger of lager zijn dan de originele waarde. Mochten de voedingen defect zijn, deze zijn nog zat te koop en ook 2e-hands.

   Succes met de "reparatie" en laat even weten wat er scheelde! Kunnen andere mensen nog iets aan hebben! Geantwoord op 4-9-2017 om 14:07

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info