• mijn wasdroger WT7U4691NL GEEFT CARE AAN WAT BETEKENT DAT

    Gesteld op 12-6-2020 om 16:35 in forum Siemens WT45W490NL - iQ500 Misbruik melden
    • Zie handleiding vanaf blz 45 voor de voorbereidingen. Blz 48 geeft aan dat je 1,5 liter warm water in reservoir moet doen. Op programma 1 zetten , strijkdroog symbool ingedrukt houden en tegelijk naar programma 4 draaien. CP1 wordt dan weergegeven en tijdsindicatie 45 minuten. Geantwoord op 25-9-2020 om 22:17

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info