• Mijn machine geeft het woord "Care" heb de droogkast al heel zuiver gemaakt maar blijft het aangeven. Wat is het probleem?

    Gesteld op 15-4-2020 om 13:43 in forum Siemens WT45W490NL - iQ500 Misbruik melden
    • De melding Care komt tevoorschijn na een gebruikstijd , het is een onderhoud die men manueel eens moet uitvoeren dan reset het de tellers weer en verdwijnt de melding voor een tijdje .Bij de gebruiksaanwijzing ( het meegeleverde boekje of online opzoeken ) blz 45/47 “eenvoudige apparaat verzorging uitvoeren”
      Ik moet het ook uitvoeren want ik stelde me net dezelfde vraag als jullie ,veel succes :) Geantwoord op 8-6-2020 om 22:26

      Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info