• voor iedereen die problemen heeft met een piepende iq500 met de storing reservoir vol:

    de fout zit erin dat er een goedkope pomp wordt gebruikt welke helemaal vol komt te zitten met pluizen waardoor deze niet meer kan draaien en deze zichzelf daarna om zeep helpt. waardoor van te voren de lekbak helemaal vol komt te zitten met water omdat de pomp niet meer draait waardoor je melding krijgt met reservoir vol.

    Als je een heel laag zoemend geluid hoort als u hem alleen aanzet zonder een een programma te selecteren dan dit is de pomp die probeert te draaien maar niet lukt, als u dit niet meer hoort dan is de pomp overleden, bij allebei de gevallen zal er een monteur langs moeten komen, je moet heel handig zijn wil je zelf bij de pomp te komen om deze schoon te maken.

    Gesteld op 9-6-2019 om 12:28 in forum Siemens WT45W490NL - iQ500 Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info