Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/8
Pagina verder
1 2 3 4 5
6
Inhoud blz.
ʋ Voorbereiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
ʋ Programma's instellen . . . . . . . . . . . . . . . . .2
ʋ Drogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/4
ʋ Aanwijzingen bij het wasgoed . . . . . . . . . . .5
ʋ Verzorging en reiniging . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ʋ Programma-overzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ʋ Installeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ʋ Technische gegevens. . . . . . . . . . . . . . . . .9
ʋ Optionele accessoires . . . . . . . . . . . . . . . .9
ʋ Wat te doen wanneer ... / Servicedienst . .10
ʋ Veiligheidsbepalingen . . . . . . . . . . . . . . . .11
... en individueel aanpassen
Een beschadigde droger nooit in bedrijf nemen!
Neem contact op met uw Servicedienst!
Droogautomaat
controleren
Wasgoed sorteren + in de trommel doen
Alle voorwerpen uit de zakken verwijderen.
Let op aanstekers!
De trommel moet vóór het vullen leeg zijn!
Zie Programma-overzicht op blz. 7.
Zie ook de afzonderlijke handleiding “Wolkorf“ (afh. van model)
Uw nieuwe droogautomaat
Gebruik overeenkomstig het
bedoelde gebruik
Voorbereiden
Installatie zie blz. 8
Programma kiezen + instellen
Droogprogramma selecteren ...
Start/Stop / Départ/Stop - toets kiezen
Alleen met droge handen!
Alleen bij de stekker
vastpakken!
Stekker in het
stopcontact steken
Alle toetsen zijn aanraakgevoelig,
aantippen is voldoende!
ʋ alleen voor huishoudelijk gebruik,
ʋ alleen voor het drogen van textiel dat in water werd
gewassen.
.
Kinderen niet zonder toezicht bij de droogautomaat
laten!
Huisdieren uit de buurt van de droogautomaat
houden!
3
2
1
Drogen
Drogen
Bedienings-
paneel
Luchtinlaat
Pluizenfilter
Trommel
Droogautomaat uitsluitend met
geplaatst pluizenfilter gebruiken!
Gefeliciteerd - U heeft gekozen voor een modern, kwalitatief
hoogwaardig huishoudelijk apparaat van het merk Siemens.
De afvoerluchtdroger kenmerkt zich door een zuinig energieverbruik.
Elke droogautomaat die de fabriek verlaat, wordt zorgvuldig
gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat.
Bij vragen staat onze servicedienst graag tot uw beschikking.
Volgens de milieuvoorschriften afvoeren.
De verpakking volgens de milieuvoorschriften afvoeren.
Dit apparaat is gemarkeerd overeenkomstig de Europese Richtlijn
2002/96/EG omtrent afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Deze richtlijn vormt het kader voor een in de hele EU geldende
terugname en verwerking van oude apparaten.
Zie voor meer informatie over onze producten, toebehoren,
reservedelen en diensten: www.siemens-home.com
Trommel
binnenverllichting
(afh. van model)
Extra functies
Programmakiezer
Resterende
tijd
Pluizenfilter reinigen
Pluizenfilter na elke droogcyclus reinigen!
1. Deur openen, pluizen aan/rond de deur verwijderen.
2. Pluizenfilter er uit nemen en opklappen.
3. Pluizen verwijderen (met de hand over het pluizenfilter strijken).
Sterk verontreinigde of verstopt pluizenfilter met warm water afspoelen,
goed afdrogen!
4. Pluizenfilter dichtklappen en weer plaatsen.
Droogautomaat uitschakelen
Programmakiezer op Uit / Arrêt zetten.
Was niet in de droger laten zitten!
Was uitnemen
Door de automatische antikreukfunctie wordt de trommel met een bepaald tijdsinterval gedraaid. Het
wasgoed blijft gedurende een uur losjes en soepel (bij de gekozen extra functie Antikreuk / Antifroissage
twee uur - afhankelijk van het model).
Programma-einde zodra de lamp aan gaat.
Programma onderbreken wasgoed bijvullen of uitnemen.
De droogcyclus kan voor het bijvullen of uitnemen gedurende een korte tijd worden onderbroken,
maar moet echter aansluitend worden hervat en afgerond!
Droogautomaat nooit uitschakelen voor het einde van het droogproces!
Trommel en deur kunnen heet zijn!
1. Deur openen, het droogproces wordt onderbroken.
2. Wasgoed bijvullen of uit de trommel halen en vuldeur sluiten.
3. Indien nodig programma en programmaverfijningen opnieuw kiezen.
4. Toets Start/Stop / Départ/Stop kiezen.
Aanwijzingen omtrent wasgoed ...
Identificatie van textiel
De onderhoudsinstructies van de producent aanhouden!
(cDrogen met normale temperatuur.
'cDrogen met lage temperatuur a daarnaast Delicaat / Délicat kiezen.
)cNiet machinaal drogen.
Absoluut veiligheidsinstructies blz. 11 aanhouden!
Het volgende textiel bijvoorbeeld niet in de droogautomaat drogen:
Niet luchtdoorlatend textiel (bijv. met rubberlaag).
Gevoelige stoffen (zijde, synthetische vitrage) a kreukvorming!
Drupnat wasgoed a hoger energieverbruik!
Met olie verontreinigd wasgoed.
Tips voor het drogen
Voor een gelijkmatig droogresultaat: wasgoed sorteren op weefsel en droogprogramma.
Zeer kleine stukken textiel (bijv. babysokjes) altijd in combinatie met grotere stukken
wasgoed drogen (bijvoorbeeld handdoek).
Ritssluitingen dichtdoen, haken en ogen sluiten, overtrekken dichtknopen.
ceintuurs van stof, schortbanden enz. samenbinden.
Kreukherstellend wasgoed niet te droog laten worden a kans op kreuken!
Wasgoed in de frisse lucht laten nadrogen.
Wol niet in de droger drogen, uitsluitend opfrissen a blz. 7 programma Wol finish / Finition
laine (afh. van model).
Wasgoed na het drogen niet onmiddellijk strijken, maar samenrollen en een tijdje laten
liggen a het restvocht verdeelt zich dan gelijkmatig.
Geweven textiel (bijv. T-shirts, tricot) krimpt bij de eerste keer drogen.
aNiet het programma Extra droog / Extra sec gebruiken.
Gesteven wasgoed is maar beperkt geschikt voor de droogautomaat a stijfsel laat een
laag achter die het droogproces nadelig beïnvloedt..
Wasverzachter bij het wassen van de te drogen volgens opgave van de fabrikant doseren.
Voor voorgedroogd, gevoelig textiel met meer lagen of voor losse kleine stukken het
tijdprogramma gebruiken. Ook geschikt om na te drogen.
Milieubescherming / besparingstips
Vóór het drogen het wasgoed in de wasmachine grondig centrifugeren a hoe hoger het
centrifugetoerental des te korter de droogtijd en des te lager het energieverbruik. Ook
kreukherstellend wasgoed centrifugeren.
Maximaal aanbevolen vulgewicht benutten, maar niet overschrijden
a Programma-overzicht blz. 7.
Tijdens het drogen de ruimte goed ventileren.
Pluizenfilter na elke droogcyclus reinigen
a blz. 4
Luchtinlaat niet afsluiten of dichtplakken.
Onderhoud en reiniging
Drogerbehuizing, Bedieningspaneel, Luchtinlaat, Vochtigheidssensor
– Met een zachte, vochtige doek afnemen.
– Geen agressieve reinigings-/oplosmiddelen gebruiken.
– Resten wasmiddel en reinigingsmiddel direct verwijderen.
Afvoerleiding
Afvoerleiding controleren. Afvoerleiding elke 6 maanden reinigen. Afvoerleiding niet
knikken.
1. Droger uitschakelen en laten afkoelen.
2. Stekker uit stopcontact halen.
3. Afvoerleiding demonteren.
4. Afvoerleiding reinigen.
5. Afvoerleiding monteren a Installatiehandleiding voor afvoerleiding.
Vochtigheidssensor
De droger is uitgerust met vochtigheidssensoren van roestvaststaal.
Vochtigheidssensoren meten de vochtigheidsgraad van het wasgoed.
Na een langere bedrijfstijd kan zich op de vochtigheidssensoren een
kalklaag vormen.
1. Deur openen.
2. Vochtigheidssensoren met een vochtig gemaakte spons met ruw
oppervlak reinigen.
Geen staalvol of schuurmiddel gebruiken!
Status-
indicaties
ʋ Delicaat /
Délicat
Gereduceerde temperatuur voor gevoelig textiel ', bij langere
droogtijd; Bijv. Polyacryl, Polyamide, Elastaan of Acetaat.
ʋ Antikreuk /
Antifroissage
Reduceert kreukels en verlengt de kreukbescherming na het
einde van het programma.
ˎ Signaal / Signal Keuze Aan/Uit voor akoestisch signaal bij programma-einde.
Knippert a Pluizenfilter reinigen, afvoerleiding controleren a blz. 6.
Deur sluiten.
Service-
indicaties
Filter reinigen / Ç
Nettoyer le filtre
Deur / Porte
Programma-einde na 1*-24 uur. (Toets eventueel meerdere keren indrukken),
(*afh. van het gekozen programma, bijv. tijdsduur 1:54h a 2h, altijd tot het eerst volgende hele uur
instelbaar).
ʋ Keuze
eindtijd
/ Fin
différée
Alleen in uitgeschakelde toestand!
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Siemens WT36V321FG bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Siemens WT36V321FG in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,26 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info