• we hebben een Siemens e sensoric WMN16T3471 IQ 500. We hebben gewassen op 40grC Overhemden.
  Noch in deze stand, noch in de UIT stand gaat de deur open. In de wasstand knippert een sleuteltje en cirkel met een dicht slotje dat niet knippert.

  Gesteld op 19-2-2020 om 21:31 in forum Siemens WMN16T3471 - IQ 500 Misbruik melden
  • Beste,
   zou het mogelijk zijn dat er wat in het filter terecht gekomen is?Altijd een poging waard(ervaring).
   Let op: als je het filter los maakt zorg dat er een teil onder staat voor opvang van het water.
   Met vriendelijke groet,
   Emmy Boerjan. Geantwoord op 20-2-2020 om 07:32

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info